خدمات رسانی با کیفیت

از ابتدای ورود تا سلامتی کامل شما خدمت رسانی مطلوب به شما ارائه می دهیم

درمان موثر و یکپارچه

کلیه نیازهای احتمالی درمانی شما را در یکجا جمع کرده ایم

خدمات اورژانس و تزریقات شبانه روزی

بصورت شبانه روزی همراه شماییم

جهت بهبود خدمات دهی هر گونه انتقاد پیشنهاد یا راهکاری دارید با ما در میان بگذارید.

نظام انتقادات و پیشنهادات

سوالی دارید؟

آماده راهنمایی شما هستیم

ساعات کاری منظم شما چیست؟

بصوورت شبانه روزی و برنامه هفتگی دکترها طبق جدول بال می باشد

طرف قرارداد بیمه ؟

با کلیه بیمه ها و نیز اکثر بیمه های تکمیلی طرف قرارداد می باشیم

برای تعیین نوبت چه کاری باید انجام دهم؟

مراجعه حضوری و یا در برخی از بخش ها از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۷۱۳۸۳۷۰۶۰۱