خدمات رسانی با کیفیت

از ابتدای ورود تا سلامتی کامل شما خدمت رسانی مطلوب به شما ارائه می دهیم

درمان موثر و یکپارچه

کلیه نیازهای احتمالی درمانی شما را در یکجا جمع کرده ایم

خدمات اورژانس و تزریقات شبانه روزی

بصورت شبانه روزی همراه شماییم

بخش کلینیک مجتمع درمانی آزادی

برنامه هفتگی حضور پزشکان مجتمع

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
متخصص زنان
دکتر کاظمی
۱۵:۳۰
دکتر نتنج
۱۶:۰۰
دکتر فاضل زاده
۱۰:۳۰ صبح***
دکترفتاحی
۱۴ عصر
دکتر فاضل زاده
۱۸ عصر
دکتر فاضل زاده
۱۰:۳۰ صبح ***
دکتر نتنج
۱۹عصر
دکتر فاضل زاده
۱۰ صبح
متخصص ارتوپدی
دکتر خلیلی
۱۸:۳۰ عصر
دکتر خلیلی
۱۸:۳۰ عصر
دکتر جابری
۸:۰۰ صبح
دکتر خلیلی
۱۸:۳۰ عصر
دکترعابدی
۱۰ صبح***
دکتر خلیلی
۱۶:۳۰ عصر
متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر طالع
۱۸ عصر
دکتر محمودی
۱۸ عصر
دکتر طالع
۱۸ عصر
دکتر محمودی
۱۰ صبح
متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر روغنی
۱۰ صبح
دکتر روغنی
۱۶:۳۰عصر
دکترمیرحسینی
۱۷ عصر
دکتر خلیلی
۱۷:۳۰ عصر
دکترخلیلی
۱۱ صبح
فوق تخصص گوارش
دکتر فریدونی
۱۲:۳۰ ظهر
متخصص بیماری عفونی- داخلی
دکتر عابدی
۲۰:۱۵ شب
دکتر عابدی
۲۰:۱۵ شب
دکتر عابدی
۲۰:۱۵ شب
دکتر عابدی
۲۰:۱۵ شب
دکتر عابدی
۲۰:۱۵ شب
متخصص اطفال
دکتر کازرونی
۱۵:۳۰ عصر
دکتر کازرونی
۱۱:۳۰ صبح
دکتر کازرونی
۱۵:۳۰ عصر
دکتر کازرونی
۱۵:۳۰ عصر
دکتر کازرونی
۱۱:۳۰ عصر
دکتر کازرونی
۱۲:۰۰ ظهر
متخصص جراحی عمومی
دکتر رستگار
۱۶:۱۵ عصر
دکتر رستگار
۱۶:۱۵ عصر
دکتر رستگار
۱۶:۱۵ عصر
دکتر رستگار
۱۶:۱۵ عصر
دکتر رستگار
۱۶:۱۵ عصر
فوق تخصص غدد
دکتر تابع بردبار
۸:۳۰ صبح
دکتر دیالمه
۸:۳۰ صبح
روانشناس بالینی
آقای راستی
۹ صبح
آقای راستی
۹ صبح
متخصص چشم
دکتر گل کار
۱۱:۴۵ صبح
دکتر گل کار
۱۱:۴۵ صبح
دکتر گل کار
۲۰:۰۰ شب
دکتر قنبری
۱۰:۰۰ صبح
بینایی سنجی
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
آقای حسنی
۱۶:۳۰ تا ۱۸
کارشناس تغذیه
خانم مغدانی
۱۰ صبح***
خانم مغدانی
۱۷ عصر
خانم صداقت
۱۰ صبح***
خانم مغدانی
۱۷ عصر
خانم مغدانی
۱۰ صبح***
خانم مغدانی
۱۷ عصر
خانم صداقت
۱۰ صبح***
خانم صداقت
۱۷ عصر
خانم صداقت
۱۰ صبح***
خانم صداقت
۱۷ عصر
خانم مغدانی
۱۰ صبح***
خانم مغدانی
۱۰ صبح
متخصص پوست
دکتر کلافی
۱۶ عصر
متخصص قلب
دکتر قائدیان
۱۰ صبح
دکتر شایان - فوق تخصص
۱۵ عصر
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
روانپزشک
دکتر سی سختی
۲۰:۳۰ شب
دکتر سی سختی
۱۷ عصر
متخصص طب سنتی
دکتر مستفیضی
۱۶:۳۰ عصر
دکتر مستفیضی
۱۶:۳۰ عصر
متخصص مغز و اعصاب
دکتر سخائی
۱۷ عصر
دکتر سخائی
۱۷ عصر
دکتر سخائی
۱۷ عصر

جهت بهبود خدمات دهی هر گونه انتقاد پیشنهاد یا راهکاری دارید با ما در میان بگذارید.

نظام انتقادات و پیشنهادات

سوالی دارید؟

آماده راهنمایی شما هستیم

ساعات کاری منظم شما چیست؟

بصوورت شبانه روزی و برنامه هفتگی دکترها طبق جدول بال می باشد

طرف قرارداد بیمه ؟

با کلیه بیمه ها و نیز اکثر بیمه های تکمیلی طرف قرارداد می باشیم

برای تعیین نوبت چه کاری باید انجام دهم؟

مراجعه حضوری و یا در برخی از بخش ها از طریق تماس تلفنی با شماره ۰۷۱۳۸۳۷۰۶۰۱